HR METRIKA POPIS/ÚČEL METRIKY
Koeficient obratu přijetí Ohodnocení výměny zaměstnanců
Počet přijatých osob za období
Průměrný počet zaměstnanců za uvedené období (uveďte počet osob)
Celkový koeficient obratu přijetí
Koeficient stálosti zaměstnanců za stanovené období Hodnocení poměru přijatých a propuštěných zaměstnanců a počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců na začátku stanoveného období
Počet propuštěných zaměstnanců za stanovené období
Průměrný počet zaměstnanců za stanovené období
Celkový koeficient stálosti zaměstnanců za stanovené období
Koeficient stability zaměstnanců Monitoring stability zaměstnanců společnosti
Počet zaměstnanců s dobou zaměstnání od 5 let a více (uvést počet)
Počet zaměstnanců s dobou zaměstnání od 5 let a více (uvést počet)
Celkový koeficient stability zaměstnanců
Fluktuace zaměstnanců Charakteristika pohybu pracovní síly, podmíněného nespokojeností zaměstnance s pracovním místem/pracovními podmínkami nebo nespokojeností podniku s konkrétním zaměstnancem
Počet propuštěných na vlastní žádost (uvést počet)
Průměrný počet zaměstnanců (uvést počet)
Celková fluktuace zaměstnanců
Koeficient absencí (uvést počet hodin) Uvádí, jaké procento produktivního času se ztratí během stanoveného období kvůli absenci zaměstnanců na pracovním místě, zohledňují se všechny absence pracovní doby (kvůli nemoci, ale bez návštěvy lékaře, neplacené volno, neomluvená absence, s výjimkou placené dovolené a nucené nepřítomnosti na příkaz vedení)
Celkový počet zmeškaných pracovních hodin
Celkový počet pracovních hodin dle harmonogramu
Celkový koeficient absencí (uvést počet hodin)
Celkový koeficient absencí Uvádí, jaké procento produktivity času se ztratí během stanoveného období kvůli absenci zaměstnanců na pracovním místě
Celkový počet zmeškaných pracovních dnů
Průměrný počet zaměstnanců (uvést počet)
Celkový počet pracovních dnů dle harmonogramu
Celkový koeficient absencí
Průměrné výdaje na přilákání jednoho zaměstnance Ohodnocení ceny za přilákání zaměstnanců, tj. množství prostředků, nutných při přijetí nového zaměstnance do pracovního poměru. Mezi výdaje na přilákání zaměstnanců patří: inzeráty, honorář poradců, služby personálních agentur, pronájem prostor, výdaje na přípravu reklamních materiálů, metodické zabezpečení, kancelářské výdaje, školení zaměstnance, navýšení kvalifikace, výdaje na zařízení pracovního místa, informační materiály atd.
Výše výdajů na přilákání personálu (v tis. sumů)
Počet přijatých zaměstnanců (počet osob)
Celkové průměrné výdaje na přilákání jednoho zaměstnance
Plnění plánu výběru zaměstnanců Ohodnocení efektivity výběru zaměstnanců
Počet volných míst na konci stanoveného období (ks)
Počet volných míst na začátku období (ks)
Celkové plnění plánu výběru kandidátů
Ukazatel výdajů na školení Výše výdajů na školení
Výše výdajů na školení, v tis. sumů
Počet zaměstnanců, kteří absolvovali školení (uvést počet osob)
Celkový ukazatel výdajů na školení
Procento zaměstnanců, kteří zvýšili kvalitu a efektivitu práce po školení Ukazatel, který charakterizuje produktivitu absolvovaného školení
Počet zaměstnanců, kteří zvýšili kvalitu a efektivitu práce po školení (uvést počet osob)
Počet zaměstnanců, kteří absolvovali školení ve stanoveném období (uvést počet osob)
Celkový ukazatel zaměstnanců, kteří zvýšili kvalitu a efektivitu práce po školení
Výpovědi ze strany zaměstnanců Procento zaměstnanců, co dali výpověď, s odpracovanou dobou méně než tři roky
Počet zaměstnanců, co dali výpověď, s odpracovanou dobou méně než tři roky (uvést počet osob)
Průměrný počet zaměstnanců (uvést počet osob)
Celkový počet zaměstnanců, kteří dali výpověď
       

[share-buttons]